Ford Transit tại Sài Gòn Ford 3S

Ford Transit MID - tiêu chuẩn

Ford Transit MID - tiêu chuẩn

872.000.000 VNĐ

Giá: 805.000.000 VNĐ

0901 080 020
Ford transit Luxury - cao cấp

Ford transit Luxury - cao cấp

919.000.000 VNĐ

Giá: 870.000.000 VNĐ

0901 080 020