Ford Explorer tại Sài Gòn Ford 3S

Ford Explorer 2.3 Ecoboost - Nhập Mỹ

Ford Explorer 2.3 Ecoboost - Nhập Mỹ

2.268.000.000 VNĐ

Giá: 2.268.000.000 VNĐ

0901 080 020