Ford Everest tại Sài Gòn Ford 3S

Ford Everest 2.0L Sport 4X2 AT 2023

Ford Everest 2.0L Sport 4X2 AT 2023

1.166.000.000 VNĐ

Giá: 1.131.000.000 VNĐ

0901 080 020
Ford Everest 2.0L Ambiente 4X2 AT 2023

Ford Everest 2.0L Ambiente 4X2 AT 2023

1.099.000.000 VNĐ

Giá: 1.059.000.000 VNĐ

0901 080 020
Ford Everest 2.0L Titanium 4X2 AT 2023

Ford Everest 2.0L Titanium 4X2 AT 2023

1.245.000.000 VNĐ

Giá: 1.210.000.000 VNĐ

0901 080 020