Ford Explorer tại Sài Gòn Ford 3S

Ford Explorer 2.3 Ecoboost - Nhập Mỹ

Ford Explorer 2.3 Ecoboost - Nhập Mỹ

2.268.000.000 VNĐ

Giá: 1.909.000.000 VNĐ

097 464 69 64